LÅN MED BRA VILLKOR

Skuldsanering hos Kronofogden

Ibland händer det oväntade saker i livet som gör eller medfört att du hamnat i ekonomiskt obestånd och inte längre kan betala dina skulder i tid och där med hamnat hos kronofogden. Det är inte sällan som man i en sådan situation handlar impulsivt och löser lån med nya lån vilket leder till fler kreditupplysningar, högre räntor och fler avgifter och situationen blir inte hållbar. Om du är svårt skuldsatt kan du under vissa förutsättningar få skuldsanering. Skuldsanering innebär att du betalar en andel av dina skulder under några år. Resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering och du är skuldfri.

Om du ansökt om skuldsanering och uppfyller kraven fattas ett beslut om att inleda skuldsanering. För att bestämma summan räknar de fram hur mycket du och eventuellt din familj behöver för sin försörjning, det som blir kvar ska gå till att betala på skulderna.

Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar bestämmer att du inte ska betala något.

Nästa steg är att vi tar fram ett förslag på hur skuldsaneringen ska gå till.
Där framgår vilka skulder som är med i skuldsaneringen, exakt hur mycket
personen ska betala och hur länge personen ska betala.

Det vanliga är att man betalar under fem år, men om det finns goda skäl kan vi besluta om en kortare tid. I juni och december behöver personen inte betala alls – de månaderna är betalningsfria. Om man har en skuldsanering för företagare gäller alltid en betalningsplan på tre år och det finns inga betalningsfria månader.

Vi skickar förslaget till dig och så att du kan yttra dig över det. Du kan godkänna det eller säga nej. Om du säger nej är det viktigt att du motiverar varför så att vi kan pröva invändningen.
Om vi säger ja till skuldsanering

Därefter beslutar vi om den som sökt ska få skuldsanering eller inte. Vi kan
fatta beslut om att han eller hon ska få skuldsanering även om du sagt nej till
förslaget, men du kan självklart överklaga vårt beslut.

För att underlätta för dem som fått skuldsanering har vi en betalningstjänst. De betalar till oss en gång i månaden. Har de fått skuldsanering för företagare betalar de i normala fall in till oss en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Vi ser sedan till att rätt summa betalas vidare till respektive borgenär. Vi gör de
utbetalningarna en gång per år och tiden mellan deras inbetalning och vår
utbetalning finns pengarna på ett räntebärande konto hos oss.

I samband med att pengarna betalas ut tar vi ut en avgift på 500 kronor från den som har skuldsanering. Den avgiften räknar vi av från det som betalats in av gäldenären.

Om den som har fått skuldsanering inte betalar enligt planen får han eller hon en påminnelse från oss. Vi kommer också att meddela dig.
Om vi säger nej till skuldsanering

Om vi bedömer att den som sökt inte uppfyller villkoren kommer vi att avslå
ansökan. Vi kan avslå ansökan både före och efter att vi inleder en skuldsanering.

Om vi har inlett en skuldsanering och den som söker har betalat in pengar till oss, får han eller hon tillbaka dem. Om personen hade utmätning innan inledandet går pengarna i stället till de borgenärer som fanns med i utmätningen.
Omprövning

Både den som har skuldsanering och du som borgenär kan ansöka om att få skuldsaneringen ändrad. Det kallar vi för att ompröva skuldsaneringen. Om den som har skuldsanering får det väldigt mycket bättre kan du vilja ha mer, eller så vill den som har skuldsanering själv betala mer.

Du kan också ansöka om att vi ska upphäva en skuldsanering, till exempel om den som har skuldsanering inte betalar som han eller hon ska. I så fall har personen kvar samma skulder som före skuldsaneringen, minus det som är betalt.

Om den som har skuldsanering får det sämre ekonomiskt kanske han eller hon inte kan betala enligt planen. Då kan han eller hon själv ansöka om att få skuldsaneringen ändrad av oss, och då få betala mindre. Den som har skuldsanering för företagare kan aldrig betala mindre än en sjundedel av